Mokestis už darželį

Prašymų formos tėvams dėl permokų

Dėl mokesčio lankymo darželio lengvatos 2021-02-25 04m TS-53

Dėl mokesčio už darželį IU ir PU grupėms nuo 2021-03-01 d.

Prašymo pavyzdys dėl ligos ir saviizoliacijos

DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2018 m. sausio 31 d. Nr. TS-6

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. TS-6 PAKEITIMAS, 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. NR. TS-277 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO NR. X-686 1, 2, 4, 5, 12 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS; 2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2603

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DARŽELIO LANKYMAS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU

DĖL MAITINIMO DIENOS FINANSINIŲ NORMŲ NUSTATYMO

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansines normos (nuo 2019.09.01)

Maitinimas Darželio ir priešmokyklinės  grupės
Pusryčiai 0,60 EUR
 Pietūs 1,30 EUR
 Vakarienė 0,60 EUR
 Suma 2,50 EUR

Naujas ugdymo sąlygų mokestis (nuo 2019.09.01) –  „Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas daugiau nei 4 val. per dieną, tėvai (globėjai) moka 0,65 Eur mokestį už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti, už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą dieną“.