Mokestis už darželį

Informacija dėl maitinimo mokesčio nuo 2022 m vasario 1 d.

Prašymų formos tėvams dėl permokų

Dėl mokesčio lankymo darželio lengvatos 2021-02-25 04m TS-53

Dėl mokesčio už darželį IU ir PU grupėms nuo 2021-03-01 d.

Prašymo pavyzdys dėl ligos ir saviizoliacijos

DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2018 m. sausio 31 d. Nr. TS-6

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. TS-6 PAKEITIMAS, 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. NR. TS-277 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO NR. X-686 1, 2, 4, 5, 12 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS; 2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2603

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DARŽELIO LANKYMAS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU