Mokestis už darželį

Kauno r. mero potvarkis dėl ikimokyklinio amžiaus vaikams lankymo tvarkos aprašo patvirtinimas

Kauno r. Tarybos sprendimas dėl kainos už ugdymo sąlygų tenkinimą

Informacija dėl maitinimo mokesčio nuo 2022 m vasario 1 d.

Prašymų formos tėvams dėl permokų

Dėl mokesčio lankymo darželio lengvatos 2021-02-25 04m TS-53

Dėl mokesčio už darželį IU ir PU grupėms nuo 2021-03-01 d.

Prašymo pavyzdys dėl ligos ir saviizoliacijos

DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2018 m. sausio 31 d. Nr. TS-6

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. TS-6 PAKEITIMAS, 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. NR. TS-277 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO NR. X-686 1, 2, 4, 5, 12 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS; 2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2603

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DARŽELIO LANKYMAS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU