Darbo grupės

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLO SVEIKOS GYVENSENOS  UGDYMO KOORDINACINĖ TARYBA

Pirmininkė –  Alė Korolkovienė, sveikatos konsultantė, auklėtoja metodininkė

Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Eglė Žebrauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė

Robertas Tauras, neformaliojo ugdymo mokytojas

Martyna Peleckaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja

METODINĖ TARYBA

Pirmininkė: Jūratė Gurkšnienė, auklėtoja metodininkė

Nariai:

Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nijolė Rudminienė, auklėtoja metodininkė

Natalija Kamandulienė, auklėtoja metodininkė

Reda Ančerienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė, metodininkė

Jolanta Pyragaitė, meninio ugdymo mokytoja, vyr. mokytoja

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Grupės koordinatorius: Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Nijolė Rudminienė, auklėtoja metodininkė

Jūratė Gurkšnienė, auklėtoja metodininkė

Kristina Malinauskienė, vyr. auklėtoja

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas: Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorius: Sandra Kaminickė, auklėtoja

Nariai:

Evelina Vasiljeva, psichologė

Eglė Žebrauskaitė, visuomenės sveikatos specialistė, dietistė

Simona Sarneckienė, logopedė

Laura Dirsė, vyr. logopedė

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė metodininkė

Neringa Kučinskienė, auklėtoja

Vaida Krūvelienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja