Darbo grupės

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLO SVEIKOS GYVENSENOS  UGDYMO KOORDINACINĖ TARYBA

Pirmininkė –  Inesa Kulvecienė, sveikatos konsultantė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kristina Malinauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytoja 

Neringa Kučinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Eglė Žebrauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ 

Grupės koordinatorius: Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Nijolė Rudminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Jūratė Gurkšnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Kristina Malinauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja