Darbo grupės

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLO SVEIKOS GYVENSENOS  UGDYMO KOORDINACINĖ TARYBA

Pirmininkė –  Silva Čižikienė,  neformaliojo ugdymo mokytoja, sveikatos konsultantė

Nariai:

Vaida Budreckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaida Kūvelienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

Eglė Jundulienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ 

Grupės koordinatorius: Vaida Budreckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Nijolė Rudminienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Jūratė Gurkšnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Kristina Malinauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja