Darbo grupės

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLO SVEIKOS GYVENSENOS  UGDYMO KOORDINACINĖ TARYBA

Pirmininkė –  Silva Čižikienė,  plaukimo instruktorė, sveikatos konsultantė

Nariai:

Vaida Budreckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaida Kūvelienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

Eglė Jundulienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, maitininimo organizavimo specialistė. 

Urtė Vitkauskaitė, psichologė

Kristina Malinauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ 

Grupės koordinatorius: Vaida Budreckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Nijolė Rudminienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Jūratė Gurkšnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Kristina Malinauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė