Darbo grupės

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLO SVEIKOS GYVENSENOS  UGDYMO KOORDINACINĖ TARYBA

Pirmininkė –  Alė Korolkovienė, sveikatos konsultantė, auklėtoja metodininkė.

Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Eglė Žebrauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė,

Robertas Tauras, neformaliojo ugdymo mokytojas,

Martyna Peleckaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja