Darbo grupės

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLO SVEIKOS GYVENSENOS  UGDYMO KOORDINACINĖ TARYBA

Pirmininkė –  Inesa Kulvecienė, sveikatos konsultantė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kristina Malinauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytoja 

Neringa Kučinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Eglė Žebrauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė

 

METODINĖ TARYBA

Pirmininkė: Reda Ančerienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Sekretorius:  Irma Mikulėnienė, logopedė metodininkė

Nariai:

Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nijolė Rudminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Jūratė Gurkšnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Natalija Kamandulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Jolanta Pyragaitė, meninio ugdymo mokytoja, vyr. mokytoja

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ 

Grupės koordinatorius: Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Nijolė Rudminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Jūratė Gurkšnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Kristina Malinauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja