Laisvos darbo vietos

Reikalingas priešmokyklinio  ugdymo pedagogas arba  ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas (1,0 et.).

Kandidatas turi atitikti visus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro           2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus mokytojų kvalifikacijai. 

Darbo pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.  ( galima pradėti darbą ir anksčiau).