Laisvos darbo vietos

Reikalingas priešmokyklinio  ugdymo pedagogas arba  ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas (1,0 et.).

Kandidatas turi atitikti visus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro           2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus mokytojų kvalifikacijai.