Skaityti pranešimai

SKAITYTI PRANEŠIMAI 2017-2019 m.m.

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija “Socialinis emocinis ugdymas darželyje”, 2019 m. lapkričio 12 d.  Pranešimas: “Emocinio socialinio ugdymo galimybės ir sėkmės Noreikiškių lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis“, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Malinauskienė, Kristina Pilitauskienė.

Tarptautinė sveikatingumo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė konferencija „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą (-si)“, 2018 m. balandžio 10 d., Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“: pranešimas „Pilateso mankšta – daugiau nei judesys“, meninio ugdymo mokytoja Jolanta Pyragaitė.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų teorinė – praktinė konferencija „Sveikos gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose patirtis“, 2018 m. kovo 28 d., Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras: pranešimas „Vaikų raumenų stiprinimo praktikos įvairiose veiklose”, auklėtojos Neringa Kučinskienė ir Sandra Kaminickė.

Respublikinis „Sveikatos želmenėlių“ asociacijos ikimokyklinių įstaigų gerosios patirties sklaidos praktinis seminaras „Inovatyvūs ugdymo metodai ir jų taikymas vaikų sveikatos ugdyme“, 2018 m. kovo 21 d., Vilniaus lopšelis-darželis „Sveikuolis“: pranešimas „Nugaros ir pilvo raumenų stiprinimo pratimai porose – smagu ir naudinga“, auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtoja Martyna Peleckaitė,  auklėtoja metodininkė Alė Korolkovienė.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė – praktinė konferencija „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu“, 2017 m. spalio 27 d., Šiaulių universiteto biblioteka: pranešimas „Žaidimas, kaip ugdymosi metodas“, vyr. auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė R. Ančerienė.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė – praktinė konferencija „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu“, 2017 m. spalio 27 d., Šiaulių universiteto biblioteka: pranešimas „Žaidimo įtaka vaiko socializacijai“, vyr. auklėtoja Inga Kaleinykaitė.

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija “Jaunasis pedagogas: lūkesčiai, perspektyvos ir galimybės sėkmingai profesinei pradžiai“, 2017 m. rugsėjo 28 d., Kauno Rokų gimnazija: pranešimas „Ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių mokinių integravimas į ugdymą“, vyr. auklėtoja Inga Kaleinykaitė.