Priėmimas

PRIĖMIMO Į ŠEIMOS DARŽELĮ PRAŠYMO FORMA

Prašymas dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos namuose arba numojamose patalpose pagal „Šeimos darželio“ modelį teikimo

PRIĖMIMAS Į NOREIKIŠKIŲ LOPŠELĮ DARŽELĮ „ĄŽUOLĖLIS“

Dėl priėmimo ir konsultacijų dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes kreiptis į  sekretorę, archyvarę:

Kauno r. Noreikiškių lopšelyje – darželyje „Ąžuolėlis“, adresu: Mokyklos g.2, Akademijos mstl., Kauno r.   tel. (8 37)  397294
Darbo laikas
8.00 – 17.00
Pietų pertrauka 12.00-13.00

Reikalingi dokumentai: vaiko gimimo liudijimas, išrašas (kopija), pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą.  Taikant pirmumo teisę pateikiami dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ar kita.

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu https://darzeliai.krs.lt/

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

DĖL PRIVALOMO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

2018 M. SPRENDIMAS 24 d. Nr. TS-149 SPRENDIMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-303 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO