Priėmimas

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Primename, kad vaikai ugdymo įstaigą gali lankyti tik su galiojančiu privalomo profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymėjimu (Nr.E027-1), kurį sudaro dvi dalys:

–  Fizinės būklės įvertinimo pažyma

– Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimo pažyma

Vaiko sveikatos pažymėjimas yra teikiamas tik elektronine forma. Pažymėjimo galiojimo laiką galima pasitikrinti portale e.sveikata.

Skatiname tėvus nelaukti paskutinės minutės ir pasirūpinti vaiko sveikatos pažyma dabar.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Indrė Riševičė

 

   Prašymus internetu tėvai (globėjai) gali pateikti pageidaujamai ugdymo įstaigai prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt. savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Raštinės vedėja, duomenų bazės administratorė atostogauja:

Nuo 2023-07-10 iki 2023-07-25 ir  nuo 2023-08-04 iki 2023-08-21 d.

Nuo 2023-08-14 iki 2023-08-31 dienos įstaiga uždaryta.

Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome  dėl registracijos ir konsultacijų kreiptis į artimiausias ikimokyklinio ugdymo įstaigas:

Kauno r. Akademijos mokykla-darželis „Gilė“, adresas: Studentų g. 3, Akademija,  Kauno r. Tel: +370 676 40 054

Kauno r. Noreikiškių lopšelis-darželis „Smalsutis“, adresas: Šiltnamių g. 1C, Noreikiškės, Kauno r. Tel. +37068257211

Kauno r. Ringaudų pradinė mokykla, adresas: Gėlių g. 2,  Ringaudai, Kauno r. Tel. 8 (37) 563144

Arba:

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, adresas:  Savanorių pr. 192, Kaunas. Telefonai pasiteiravimui: Simona Banionienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, vyr. specialistė, tel. (837) 79 86 06, +370 672 32423 el.p. simona.banioniene@krs.lt

PRIĖMIMO Į ŠEIMOS DARŽELĮ PRAŠYMO FORMA

Šeimos darželio prašymo forma 

Prašymas dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos namuose arba numojamose patalpose pagal „Šeimos darželio” modelį teikimo

PRIĖMIMAS Į NOREIKIŠKIŲ LOPŠELĮ DARŽELĮ „ĄŽUOLĖLIS”

Dėl priėmimo ir konsultacijų dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes kreiptis į  raštinės vedėją, duomenų bazės administratorę:

Kauno r. Noreikiškių lopšelyje – darželyje „Ąžuolėlis“, adresu: Mokyklos g.2, Akademijos mstl., Kauno r.   tel. (8 37)  397294
Darbo laikas
7.30 – 17.00
Pietų pertrauka 12.00-13.30

Reikalingi dokumentai: vaiko gimimo liudijimas, išrašas (kopija), pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą.

Teikiant prašymą raštu  turi pateikti abu tėvai  deklaruotos gyvenamosios vietos pažymas (išskyrus atvejus nurodytus sprendime).

Teikiant prašymą internetu, kito tėvo deklaruotos gyvenamosios vietos pažyma turi būti pridėta prie priedų.

Taikant pirmumo teisę pateikiami dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ar kita.

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu https://darzeliai.krs.lt/

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

DĖL PRIVALOMO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

2018 M. SPRENDIMAS 24 d. Nr. TS-149 SPRENDIMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-303 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Prašymo forma, pakeitimas 2023 m. kovo 30 d. Nr.TS127