2019-2023 metų strateginio plano prioritetinės veiklos kryptys

  • Ugdymo (si) pažanga ir pasiekimai.
  • Sveikatos stiprinimas: fiziškai ir emociškai saugi aplinka.
  • Vietos bendruomenės ir socialinių partnerių telkimas.