Veiklos kryptys

  • Saugaus ir sveiko vaiko ugdymas
  • Ugdymo kokybės gerinimas
  • Vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas