2024-2028 metų strateginio plano prioritetinės veiklos kryptys

  • Ugdymo kokybės gerinimas sumanios asmenybės ugdymui
  • Saugus, sveikas ir aktyvus vaikas
  • Lyderystė mokymuisi – lyderių ugdymas