Vizija

Atvira edukaciniams pokyčiams, propaguojanti sveiką gyvenseną, moderni ugdymo įstaiga, atliepianti kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, ugdymą grindžianti inovatyviais metodais ir užtikrinanti ugdymo proceso kokybę.