Vizija

Moderni, bendruomeniška, sveikatą stiprinanti ir atvira inovatyviems edukaciniams sprendimams ugdymo įstaiga, sudaranti sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, vaiko asmenybės augimui ir pasirengimui mokyklinei brandai.