Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA    

SPRENDŽIA ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS KLAUSIMUS, DALYVAUJA RENGIANT ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJAS

Pirmininkas – Kristina Pilitauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

Sekretorius – Jūratė Gurkšnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Nariai: 

Kristina Lankelė, visuomenės sveikatos specialistė, maitinimo organizavimo specialistė

Inesa Kulvecienė, tėvų atstovė

Kristina Šaumanaitė-Sindaravičienė, tėvų atstovė

 

MOKYTOJŲ TARYBA

SPRENDŽIA  UGDYMO  KOKYBĖS  KLAUSIMUS

Pirmininkas – Sonia Makaveckenė, direktorė 

Sekretorius – Jolanta Pyragaitė, meninio ugdymo mokytoja, metodininkė; vyr.  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:  

Visos IU/ PU mokytojos

Silva Čižikienė, plaukimo instruktorė

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė, metodininkė

Irma Mikulėnienė, logopedė, metodininkė

Ingrida Markūnė, psichologė

 

METODINĖ TARYBA

Pirmininkas – Reda Ančerienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Sekretorius – Irma Mikulėnienė, logopedė, metodininkė

Nariai:

Vaida Budreckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nijolė Rudminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Alma Čyžienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Kristina Malinauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Jolanta Pyragaitė, meninio ugdymo mokytoja, metodininkė; vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

SPRENDŽIA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO IR PAGALBOS KLAUSIMUS

Pirmininkas – Vaida Budreckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorius – Jūratė Gurkšnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Nariai:

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė, metodininkė

Irma Mikulėnienė, logopedė, metodininkė

Ingrida Markūnė, psichologė

Kristina Lankelė, visuomenės sveikatos specialistė, maitinimo organizavimo specialistė

Vaida Krūvelienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Marija Jonaitienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Augutė Paliulionienė, tėvų atstovė

 

PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

SPRENDŽIA PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KLAUSIMUS

Pirmininkė –  Sonia Makaveckienė, direktorė

Sekretorė: Nijolė Rudminienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Nariai:  

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė, metodininkė

Rasita Mockienė,  tėvų atstovė

Asta Simanauskienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė