Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA    

SPRENDŽIA ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS KLAUSIMUS, DALYVAUJA RENGIANT ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJAS

Pirmininkas – Kristina Pilitauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

Sekretorius – Jūratė Gurkšnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Nariai: 

Eglė Jundulienė, visuomenės sveikatos specialistė, maitinimo organizavimo specialistė

Lina Mykolaitienė, tėvų atstovė

Giedrė Narijauskienė, tėvų atstovė

 

MOKYTOJŲ TARYBA

SPRENDŽIA  UGDYMO  KOKYBĖS  KLAUSIMUS

Pirmininkas – Sonia Makaveckenė, direktorė 

Sekretorius – Vaida Krūvelienė ,  vyr.  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:  

Visos IU/ PU mokytojos

Silva Čižikienė, plaukimo instruktorė

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė, metodininkė

Irma Mikulėnienė, logopedė, metodininkė,

Urtė Vitkauskaitė psichologė

 

METODINĖ TARYBA

Pirmininkas – Reda Ančerienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Sekretorius – Irma Mikulėnienė, logopedė, metodininkė

Nariai:

Vaida Budreckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nijolė Rudminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Jūratė Gurkšnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Kristina Malinauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Silva Čižikienė,, neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

SPRENDŽIA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO IR PAGALBOS KLAUSIMUS

Pirmininkas – Vaida Budreckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorius – Jūratė Gurkšnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Nariai:

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė, metodininkė

Irma Mikulėnienė, logopedė, metodininkė

Urtė Vitkauskaitė, psichologė

Eglė Jundulienė, visuomenės sveikatos specialistė, maitinimo organizavimo specialistė

Vaida Krūvelienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Laima Pėtničienė, tėvų atstovė

 

PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

SPRENDŽIA PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KLAUSIMUS

Pirmininkė –  Sonia Makaveckienė, direktorė

Sekretorė: Nijolė Rudminienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Nariai:  

Irma Mikulėnienė, logopedė, metodininkė

Lina Mykolaitienė,  tėvų atstovė

Asta Simanauskienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė