Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA    Tel. (8 37) 397294, (8 37) 397255.

SPRENDŽIA ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS KLAUSIMUS, DALYVAUJA RENGIANT ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJAS

Pirmininkė – Reda Ančerienė

Sekretorė – Inga Kaleinykaitė

Nariai:  Aistė Šuklevičienė,

                Giedrė Narjauskienė,

                Filomena Šerstabojevienė.

MOKYTOJŲ TARYBA

SPRENDŽIA  UGDYMO  KOKYBĖS  KLAUSIMUS

Pirmininkė – Sonia Makaveckienė, direktorė.

Sekretorė – Nijolė Rudminienė

Nariai:  visos pedagogės,

Robertas Tauras, neformaliojo ugdymo mokytojas,

Jolanta Pyragaitė, meninio ugdymo mokytoja,

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė,

Virginija Liegienė, logopedė,

Simona Sarneckienė, logopedė,

Laura Dirsė, logopedė,

Evelina Vasiljeva, psichologė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

SPRENDŽIA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO IR PAGALBOS KLAUSIMUS

Komijos pirmininkė –  Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Komisijos sekretorė – Sandra Kaminickė, auklėtoja.

Nariai:  Evelina Vasiljeva, psichologė,

Simona Sarneckienė, logopedė,

Laura Dirsė, logopedė,

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė,

Vaida Krūvelienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja,

Neringa Kučinskienė, auklėtoja,

Eglė Žebrauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė.

PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

SPRENDŽIA PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KLAUSIMUS

Pirmininkė –  Sonia Makaveckienė, direktorė

Nariai:  Nijolė Rudminienė, auklėtoja metodininkė,

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė metodininkė,

Giedrė Narjauskienė,  tėvų atstovė,

Asta Simanauskienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.