Finansinės ataskaitos

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023-12-31

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023-12-31 tęsinys

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-12-31 d.

Finansinės būklės ataskaitos pagal 2023 m gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023-09-30 duomenis

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023-06-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita 2023-03-31 duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d.

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2022-12-31 duomenis

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-12-31

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-12-31 tęsinys

Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita 2022-06-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita 2022-03-31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. ir finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. 12-31 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. spalio 22 d.

Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. birželio 30 d.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2020(2)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2020 M. (1)

Finansinės būklės ataskaita (1)

FINANSINES BUKLES ATASKAITA 2020-11-30 (1)

FINANSINES BUKLES ATASKAITA 2020-11-30 (2)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2 LAPAS 2020-11-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 1 LAPAS 2020-11-30

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2020 06 30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 06 30 LAPAS 1

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 06 30 LAPAS 2

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2020 03 31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 03 31 LAPAS 1

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 03 31 LAPAS 2

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 12 31

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 12 31 LAPAS 1

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 12 31 LAPAS 2

 

 

  

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2018 12 31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2018 12 31 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2018 12 31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2018 12 31

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 12 31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-09-30 duomenis Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30 Informacija apie 2017 metais vykdomus pirkimus. Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis Viešieji pirkimai 2017 m. spalio mėn.