Finansinės ataskaitos

 

2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-12-31 duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2018-12-31 duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018-12-31 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-12-31 duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-09-30 duomenis