Misija

Ikimokyklinė įstaiga  teikianti kokybiškas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinanti  prigimtinius, kultūros, tautinius, socialinius ir pažintinius poreikius, siekianti sėkmingos ugdytinio mokymo(si) mokykloje pradžios.