Korupcijos prevencija

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:
    Kauno r. lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“, Mokyklos g. 2, Akademijos mstl., Kauno r. LT53347
  • el. p.  l.d.azuolelis@gmail.com
  • žodžiu, kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis Kauno r. lopšelio-darželio „Ažuolėlis”“
  • tel. nr. +370 37 397294

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

2024-2026 metų korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas