Projektas „Dalinuosi skaitymo džiaugsmu“

Mūsų įstaigoje sausio 25 d. – kovo 01 d. vyko projektas „Dalinuosi skaitymo džiaugsmu“. Projekto iniciatorė ir organizatorė mokytoja R. Ančerienė. Šiame projekte dalyvavo visos įstaigos IU ir PU grupės. Projektas buvo orientuotas į skaitymo skatinimą ugdant emocijų suvokimo ir raiškos pasiekimus.  Šiame projekte aktyviai įsitraukė ir ugdytinių tėveliai (apibendrinus visų grupių tėvelių klausimynus išrinkta mėgstamiausia ir skaitomiausia Kauno r. Noreikiškių lopšelio – darželio „Ąžuolėlis“ vaikų knyga: Lina Žutautė „Kakės Makės“ knygų serija. Antra dažniausiai minima: Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė  „Laimė yra Lapė“, trečioje vietoje – Janoch „Panama labai graži: visos Tigriuko ir Meškiuko istorijos vienoje knygoje“).

Džiaugiamės pravertu langu į skaitymo ir vaikų knygos pasaulį. Keletas akimirkų…

Projektas „Mano namai“

Mūsų įstaiga ugdant sumanią asmenybę vykdo teminius projektus orientuotus į vaikų kūrybiškumą. Tai vienas iš projektų skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinių ir socialinių įgūdžių lavinimui „Mano namai“. Projekto organizatorės mokytojos M. Martinionė ir J. Gurkšnienė. Dalyvauja visos įstaigos IU ir PU grupės. Projektas vyksta vasario 15-28 dienomis.

Keletas akimirkų…

Šiuo projektu paminėjome ir gražią Lietuvos šventę – Vasario 16-ąją.

Vasaris – sveikatingumo mėnuo

Vasario mėnuo – sveikatingumo mėnuo. Mūsų įstaigoje – tai aktyviai paminima per projektines ir kitas individualias veiklas grupėse (su mokytojomis S. Čižikiene, K. Malinauskiene, J. Pyragaite). Tai – projektas „Judėk su muzika“, bei sveikatingumo savaitė, kuriuose dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Net ir šaltą žiemos dieną mūsų ugdytiniai lauke, geba šokti Zumbos šokį visi drauge kaip viena šeima!!!

Keletas akimirkų…

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos Vasario 16-osios paminėjimas

Mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupės „Išminčių miestelis“ ugdytiniai kartu su mokytojomis J. Pyragaite,  K. Malinauskiene ir E. Mačiulyte parengė programą Vasario 16-osios šventei paminėti, kurią pasidalino su visos įstaigos ugdytiniais. Tai valstybės atkūrimo diena per kurią pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas.

Keletas akimirkų iš šventės…

   

Tai mūsų ugdytinių patriotiškumas, taip ugdant ir skiepijant mūsų šalies tautiškumą…