Skirti GPM dalį galite iki rugpjūčio 20 d.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS MATERIALIAI PARĖMUSIEMS KAUNO R. NOREIKIŠKIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ “ĄŽUOLĖLIS” 2019-2020 METAIS!

Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti  vaikų ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti įstaigos materialinę bazę.
Kviečiame  darbuotojus, ugdytinių tėvelius, senelius, socialinius partnerius paremti Kauno r. Noreikiškių lopšelį-darželį “Ąžuolėlis”, skiriant iki 1,2 proc. valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Tai galite padaryti dar iki 2020-08-20.

Toliau skaityti „Skirti GPM dalį galite iki rugpjūčio 20 d.“

REKOMENDACIJOS TĖVAMS

KĄ TURĖTUMĖTE ŽINOTI ATVYKUS Į DARŽELĮ KARANTINO METU:

(nuo 2020 06 01)

 1. Vaikus į įstaiga priimame nuo 7 30 iki 9 00 val., vėliau varteliai bus užrakinami.
 2. Atvesdami ir paimdami iš įstaigos vaikus turite dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir pirštines. Suaugę asmenys be kaukių ir pirštinių į įstaigos teritoriją nebus įleidžiami.
 3. Vaiką į darželį atveda ir pasiima vienas suaugęs asmuo.
 4. Atvedant vaikus į įstaigą prašome nesibūriuoti ir laikytis saugaus atstumo nuo kitų vaikų ir jų tėvų bei įstaigos darbuotojų.
 5. Vedant vaiką į darželį eikite artimiausiu keliu prie grupės lauko durų. Vaikai priimami tik per jūsų grupės lauko įėjimą.
 6. Skambučiu prie grupės lauko įėjimo iškviesite darbuotojas (mokytoją arba mokytojos padėjėją) kurios nusives vaiką į persirengimo patalpą ir matuos kūno temperatūrą, bus vertinama jo sveikatos būklė (5-10 min.). Jei darbuotojas pastebės užkrečiamos ligos simptomą, vaikas ugdytis kartu su kitais vaikais nebus leidžiamas ir jį tuojau pat turėsite pasiimti.
 7. Vaikai įstaigoje bus maitinami įprasta tvarka. Draudžiama nešti maistą į įstaigą.
 8. Karantino metu, norint užtikrinti vaikų ir darbuotojų epidemiologinį saugumą, draudžiama nešti žaislus ir pašalinius daiktus.
 9. Vaikus iš įstaigos pasiimsite ta pačia tvarka, prie grupės lauko durų (paskambinus skambučiu) arba grupės žaidimų aikštelėje. Prašome į vaikų žaidimo aikštelę neiti ir laukti vaiko prie žaidimo aikštelės.
 10. Pasiėmę vaikus nedelskite, nestoviniuokite ir nesibūriuokite, laikykitės saugaus atstumo nuo kitų vaikų ir jų tėvų bei įstaigos darbuotojų.
 11. Į įstaigos patalpas nebūsite įleidžiami. Labai prašome turint klausimų ar pageidavimų susisiekti su grupės darbuotojais prie grupių įėjimų pateiktais telefonais.
 12. Turint klausimų administracijai (ūkvedžiui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, pavaduotojui ugdymui, psichologui, logopedui ir kt.), kreipkitės bendru įstaigos telefonu 837397255, 865261219, direktorės ir sekretorės telefonu 837397294, 865261218.

Toliau skaityti „“

Darželiai atveria duris: kaip elgtis tėvams

Vyriausybės sprendimu, nuo gegužės 18 dienos duris gali atverti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, todėl dalis tėvų grįš į darbus. Kiti tėvai, auginantys darželinukus ir priešmokyklinukus,  galės kreiptis dėl nedarbingumo pratęsimo, ypač tai rekomenduojama, kai vaikai serga lėtinėmis ligomis arba gyvena su suaugusiais žmonėmis, priklausančiais rizikos grupėms.  

Pasirinkus tęsti nedarbingumą, vaiką prižiūrinčiam ir ligos draudimu draustam tėčiui, mamai, o, atskirais atvejais, vienam iš senelių, toliau bus mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

Toliau skaityti „Darželiai atveria duris: kaip elgtis tėvams“