PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU KAUNO KOLEGIJOS MEDICINOS FAKULTETU

2018 m. balandžio 06 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Kauno kolegijos Medicinos fakultetu. Siekiame keistis informacija apie abiem šalims svarbius pokyčius švietimo, pedagogų rengimo ir profesinio tobulėjimo srityse. Bendradarbiausime rengiant bei įgyvendinant įvairius projektus ir skleisime informaciją apie jų įgyvendinimą.Artimiausias renginys, kuriame dalyvaus ir Kauno kolegijos Medicinos fakulteto studentai – saugos diena: „Aš saugus, kai žinau“. Renginio metu vaikai bus supažindinami su saugiu elgesiu įvairiose pavojų keliančiose vietose bei situacijose: civiline sauga, saugiu elgesiu gatvėje, gaisro metu, susižeidus ir kitose sveikatai pavojingose situacijose, pavojų keliančiais daiktais bei saugiu elgesiu sportuojant ir aktyviai judant.