Uždaviniai

  • Tobulinti sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę įstaigos aplinką.
  • Formuoti vaikų kultūrinius-higieninius įgūdžius ir įpročius.
  • Stiprinti vaikų sveikatą.
  • Tobulinti pedagogų kompetenciją.
  • Siekti pedagogų ir šeimos bendradarbiavimo, ugdant vaikų saviraišką ir kūrybiškumą.
  • Skatinti vaikų patirtinį mokymą(si).
  • Užtikrinti turiningą ugdymą.
  • Tobulinti vaikų ugdymo individualizavimą, įgyvendinant vaikų idėjas.