Vertybės, filosofija

VERTYBĖS

  • Pagarba vaikui, jo individualumo pripažinimas ir puoselėjimas.
  • Pagarba ir pasitikėjimas darbuotoju, jo profesinio tobulėjimo ir kūrybiškumo skatinimas.
  • Savitarpio pagarba ir pagalba grįstos bendruomenės telkimas ir bendradarbiavimo kultūros puoselėjimas.

 

FILOSOFIJA

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga – kompetentingas pagalbininkas tėvams ir kultūros bei švietimo židinys visai vietos bendruomenei. Vaiko savijautą ir asmenybės formavimosi sėkmę laiduoja aktyvus, kryptingas ir nuoširdus tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba grindžiamas įstaigos bendruomenės narių bendradarbiavimas. Kūrybingų, kvalifikuotų pedagogų veikla, įgyvendinant misiją bei strateginius tikslus, padės vaikui įgyti deramą socializacijos lygį ir reikiamai pasirengti mokyklai.