Rugsėjo 1-oji

Sveikiname visus su naujų mokslo metų pradžia!

 Keletas akimirkų iš mūsų įstaigos ugdytinių šventės paminėjimo…

SVARBI INFORMACIJA

Mieli Tėveliai,

       Rugsėjo 1-ą dieną Jūsų vaikučių laukiame grupių pavėsinėse nuo 7.30-9.00 val. Naujai atvykstantys vaikai su tėveliais laukiami prie centrinio įėjimo – kriokliuko (nuo 7.30-9.00 val.).

Pasirūpinkite vaikų apranga ir apavu!

 

Edukacinė priemonė AKVARIUMAS

Mūsų lopšelyje-darželyje pradėjo veikti edukacinė priemonė „Akvariumas“.  Įsigijus mokymo(si) edukacinę priemonę – akvariumą atsirado galimybė plėsti ugdytinių tiriamąją veiklą (STEAM elementų integravimas į ugdymo procesą), giliau suprasti gamtos reiškinius ir dėsningumus. Ugdytiniai geba praktiškai taikyti įgytas žinias bei gebėjimus. Vaikai gali didelę dalį gebėjimų gauti atlikdami praktinius darbus, tai skatina ugdytinius aktyviam mokymuisi/ugdymuisi, jų iniciatyvumui, imlumui, sumanumui, kūrybiškumui.  Mūsų mokytojų tikslas – vaikų saviraiškos, dorovės, pilietiškumo, gamtosaugos ir pasaulėjautos ugdymas.  Šios edukacinės priemonės, kaip inovacijos įstaigai iniciatorės direktorė S. Makaveckienė, direktorės pavaduotoja ugdymui V. Budreckienė ir sveikatos priežiūros specialistė E. Jundulienė.