Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Prisijungiant prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, tradiciškai atminimo žvakelės uždegtos ir mūsų darželio languose.
Sausio 13-ą dieną kartu prisimename Laisvės gynėjus, kurie 1991 metais šią dieną taikiu protestu pasipriešino Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga perimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.

Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Nors televizijos bokštas ir buvo užimtas, tačiau tolesnių planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė dėl ryžtingai gyva siena sustojusių Laisvės gynėjų. Tą dieną 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14.

GALIMYBĖS: Naujas Praktikų ir savanorystės katalogas VDU studentams

Ką tik pasirodė, jau vienuoliktą kartą leidžiamas, VDU Praktikų ir savanorystės katalogas VDU studentams.

Bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu, mūsų įstaiga siūlo praktiką ikimokyklinio ir priešmokyklino ugdymo studijų programų studentams. Praktiką taip pat gali atlikti ir kitų studijų programų studentai: informatikos mokslų studijų programos studentai, menų studijų programos studentai, socialinių mokslų (psichologija, socialinis darbas) programos studentai.

Praktikų ir savanorystės katalogas VDU studentams

 

Mokymai darželio pedagogams ir tėveliams apie emocinę sveikatą ir saugaus mikroklimato kūrimo galimybes

Lapkričio 8 d. darželio pedagogai ir tėveliai  dalyvavo mokymuose pagal ES finansuojamą projektą „Saugaus mikroklimato kūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. Mokymus vedė Kauno rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Marina Bautrėnienė. 

Toliau skaityti „Mokymai darželio pedagogams ir tėveliams apie emocinę sveikatą ir saugaus mikroklimato kūrimo galimybes“

Darželis buria Akademijos miestelio bendruomenę

Kaip ir buvo planuota, lapkričio 8 d. 11.00 val. į darželį rinkosi garbingi Akademijos miestelio svečiai – kaip Akademijos seniūnas Skirmantas Nominaitis pamokytas vieno senjoro juos pavadino – „anksčiau gimusieji“. 

Tarpe susirinkusiųjų buvo ir garbūs profesoriai, ir gydytojai, ir buvę darbuotojai. Paskanavus gardaus pyrago, suskambo melodingos dainos, kurioms pritarė linksmoji armonika. Mūsų svečiai stebino jaunatviška energija, idėjomis ir bendruomenišku pavyzdžiu. Ačiū visiems atvykusiems, seniūnui, padėjusiam sukviesti svečius, direktorei už puikią idėją ir visai darželio bendruomenei!
Kviečiame dar kartą susiburti jau gruodžio 6 dieną,  dalintis savo šiluma prie kavos puodelio, dainų pynėse ir bendruomeniškumo jausmą stiprinančiuose pašnekesiuose.