Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa „Sumanus vaikas“

       Nuo 2021-09-01 lopšelis-darželis dirbs pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Sumanus vaikas“. Kurioje prioritetas teikiamas sumanios asmenybės ugdymui bei sveikatos ugdymui – sveikai gyvensenai ir subalansuotai mitybai, aktyviai fizinei veiklai, darbui su vaikais, turinčiais kalbos bei komunikacijos sutrikimų.  Ugdymo turinį pedagogai orientuoja į įstaigos savitą koncepciją, kad „ateitis priklauso tiems, kurie tiki svajonės grožiu“, kurią stengiamės įskiepyti ir savo ugdytiniams per ugdymo procesą. 

Zipio programos įgyvendinimas

    Mūsų įstaiga kiekvienais metais dalyvauja tarptautinėje prevencinėje programoje „Zipio draugai“. Dalyvauja visos priešmokyklinio ugdymo grupės. Keletas akimirkų iš programos įgyvendinimo….

                               

Fizinis aktyvumas lopšelyje – darželyje

       Kiekvieną dieną neformaliojo ugdymo mokytoja S. Čižikienė lanko ugdytinius grupėse, atlieka rytines smagias mankštas, taip  pasyvią veiklą keičiant aktyvia. Sportas – sveikata!  Keletas akimirkų iš priešmokyklinio ugdymo grupės „Išminčių miestelis“ akimirkų…

 

Projektas „Dalinuosi skaitymo džiaugsmu“

Mūsų įstaigoje sausio 25 d. – kovo 01 d. vyko projektas „Dalinuosi skaitymo džiaugsmu“. Projekto iniciatorė ir organizatorė mokytoja R. Ančerienė. Šiame projekte dalyvavo visos įstaigos IU ir PU grupės. Projektas buvo orientuotas į skaitymo skatinimą ugdant emocijų suvokimo ir raiškos pasiekimus.  Šiame projekte aktyviai įsitraukė ir ugdytinių tėveliai (apibendrinus visų grupių tėvelių klausimynus išrinkta mėgstamiausia ir skaitomiausia Kauno r. Noreikiškių lopšelio – darželio „Ąžuolėlis“ vaikų knyga: Lina Žutautė „Kakės Makės“ knygų serija. Antra dažniausiai minima: Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė  „Laimė yra Lapė“, trečioje vietoje – Janoch „Panama labai graži: visos Tigriuko ir Meškiuko istorijos vienoje knygoje“).

Džiaugiamės pravertu langu į skaitymo ir vaikų knygos pasaulį. Keletas akimirkų…

Projektas „Mano namai“

Mūsų įstaiga ugdant sumanią asmenybę vykdo teminius projektus orientuotus į vaikų kūrybiškumą. Tai vienas iš projektų skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinių ir socialinių įgūdžių lavinimui „Mano namai“. Projekto organizatorės mokytojos M. Martinionė ir J. Gurkšnienė. Dalyvauja visos įstaigos IU ir PU grupės. Projektas vyksta vasario 15-28 dienomis.

Keletas akimirkų…

Šiuo projektu paminėjome ir gražią Lietuvos šventę – Vasario 16-ąją.