Zipio programos įgyvendinimas

    Mūsų įstaiga kiekvienais metais dalyvauja tarptautinėje prevencinėje programoje „Zipio draugai”. Dalyvauja visos priešmokyklinio ugdymo grupės. Keletas akimirkų iš programos įgyvendinimo….