Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa „Sumanus vaikas”

       Nuo 2021-09-01 lopšelis-darželis dirbs pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Sumanus vaikas”. Kurioje prioritetas teikiamas sumanios asmenybės ugdymui bei sveikatos ugdymui – sveikai gyvensenai ir subalansuotai mitybai, aktyviai fizinei veiklai, darbui su vaikais, turinčiais kalbos bei komunikacijos sutrikimų.  Ugdymo turinį pedagogai orientuoja į įstaigos savitą koncepciją, kad „ateitis priklauso tiems, kurie tiki svajonės grožiu”, kurią stengiamės įskiepyti ir savo ugdytiniams per ugdymo procesą.