Kauno rajono  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mikroklimato tyrimas

Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų komanda – L. Kaminskienė, S. Kontrimienė, O. Monkevičienė, V. Žydžiūnaitė, L. Gustainienė – 2019 metais atliko Kauno rajono  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mikroklimato tyrimą.

Tyrime dalyvavo 24 Kauno rajono darželiai. Tame tarpe ir mūsų Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis”.  Imtį sudarė 204 visų 24 Kauno rajono darželių darbuotojos – 115 auklėtojų, 26 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, 7 meninio ugdymo mokytojos, 24 administracijos darbuotojos, 12 pagalbos vaikui specialisčių ir 20 auklėtojų padėjėjų. Darbuotojų amžius siekė nuo 24 iki 66 m. Tyrime taip pat dalyvavo 343 šių darželių ugdytinių tėvai.

Išsamiai apie tyrimą galite skaityti:

Kauno rajono  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mikroklimato tyrimas