Respublikos lopšelių–darželių „Ąžuoliukas“ sambūrio konferencija

Respublikos „Ąžuoliukų” sambūris skaičiuoja jau antrus metus. Balandžio 16 d. Tauragės lopšelyje–darželyje „Ąžuoliukas“ vyko II-oji Respublikos „Ąžuoliukų“ sambūrio konferencija – seminaras. Į renginį su gera nuotaika atvyko 20 pedagogų komandos iš devynių ugdymo įstaigų: Kretingos, Kauno, Kelmės, Šiaulių, Gargždų, Palangos, Jurbarko, Šilutės ir Tauragės.

Susirinkusius konferencijos dalyvius nuoširdžiai pasveikino vaikai kartu su muzikos mokytoja metodininke Maryte Jončiene.  Linkėdami darnaus bendradarbiavimo kūrybiškai plėtojant inovatyvią įstaigų patirtį dalyvius sveikino ir darželio direktorė Viktorija Paulauskienė, Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas Dovydas Kaminskas, buvusi direktorė Laimutė Gudavičienė.
Respublikos „Ąžuoliukų“ sambūrio konferencijoje savo sėkminga patirtimi, inovatyviomis idėjomis, atradimais, komandinio darbo veiksmingumu dalijosi 15 pranešėjų.  Direktorė Viktorija Paulauskienė pristatė Tauragės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ veiksmingą patirtį kuriant kuo tvaresnį vaikų ugdymosi pagrindą – „Mes augame kartu“, pagrindinį pranešimą skaitė logopedė metodininkė Aušra Eristi „Visuminis (holistinis) ugdymas ir kalbos sutrikimų prevencija ikimokykliniame amžiuje“, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Ramunė Kumpienė, Greta Čiapienė – „IKT taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme ir žaidimuose“, Indrė Rusteikienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė – „Iš virtuvės į darželį – įvairių produktų panaudojimas vaikų kūrybinėje veikloje“, Marytė Jončienė, muzikos mokytoja metodininkė – „Autorinės dainos vaikams“, Edita Daunienė, vyresnioji  socialinė pedagogė – „Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ šeimos klubo veikla“.
Vyko atvirų veiklų stebėjimas: ikimokyklinio ugdymo pedagogė Aistė Matyžiūtė su „Nykštukų“ grupės vaikučiais pakvietė į veiklą „Su pirštukais linksmai“, o priešmokyklinio ugdymo pedagogė – metodininkė Vilija Jurkuvienė su „Saulučių“ grupe dalijosi patirtimi „Ryšys tarp ornamentikos ir rašymo pradmenų“.
Respublikos sambūrio iniciatorė, Kretingos lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė pasidalijo įkvepiančia sėkmės istorija „Kretingos lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“ lyderystės kelias“.
Inovacijomis ugdymo(si) procese, veiksmingais  problemų sprendimais, projektinės veiklos, komandinio darbo su specialiųjų poreikių mokiniais patirtimis, edukacinių aplinkų ir erdvių kūrimu, efektyviu bendradarbiavimu dalijosi: Zita Paulikienė, Palangos l/d „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui – „Projektinė veikla – galimybė ugdyti vaikų kūrybiškumą“,  Daiva Mikulskytė, Šilutės l/d „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir mokytoja metodininkė Danutė Kazlauskienė – „Šilutės l/d „Ąžuoliukas“ – darželis visiems ir kiekvienam“, Edita Jančauskienė, Gargždų l/d „Ąžuoliukas“ auklėtoja metodininkė – „Socialinis – emocinis ugdymas“, Dalia Gedminienė, Kelmės l/d „Ąžuoliukas“ direktorė – „Metodų ir priemonių naudojimas siekiant kiekvieno vaiko asmeninės pažangos“, Diana Bakstienė, Kretingos l/d „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja – „Auga laimingi vaikai „Ąžuoliuke“, Reda Papreckienė, Šiaulių l/d „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė – „Priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymas“, Kristina Vertelienė, Šiaulių l/d „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė – „Tėvų dalyvavimas ugdymo procese, pasitelkiant vaikams patrauklius ugdymo(si) metodus“, Vilija Jurkuvienė, Tauragės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – „Žingsnis po žingsnio atveriame karpinių pasaulį“.

Mūsų darželio direktorė Sonia Makaveckienė ir  direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Bonkevičūtė dalinosi patirtimi apie socialinių-emocinių kompetencijų ugdymą ir pristatė stendinį pranešimą  „5-6 m. amžiaus vaikų socialinių – emocinių kompetencijų ugdymas“.
Po pranešimų vyko konferencijos dalyvių komandų refleksija, palinkėjimai.
Kretingos l/d „Ąžuoliukas“ direktorė ir sambūrio koordinatorė Zita Domarkienė nuoširdžiai ir šiltai dėkojo visiems susirinkusiems, pakvietė diskusijai dėl veiksmingo bendradarbiavimo tęstinumo. Buvo sutarta, kad ateinančiais metais susitikimas vyks mūsų darželyje – Kauno r. Noreikiškių l/d „Ąžuolėlis“.
Su pakilia nuotaika ir prasmingais palinkėjimais renginį apibendrino direktorė Viktorija Paulauskienė įteikdama įstaigų komandoms padėkas už kūrybišką, inovatyvų ir aktyvų dalyvavimą Respublikos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ sambūrio konferencijoje – seminare „Kūrybiškos inovacijos ugdant šiuolaikinį vaiką“. Respublikos „Ąžuoliuko“ sambūrio dalyviai kartu su vaikučiais pasodino ąžuoliuką darželio kiemelyje.