Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ paskaita tėveliams ir darželio darbuotojams

Visus mūsų įstaigos tėvelius ir darbuotojus šių metų lapkričio 8 d.  kviečiame į susitikimą su Kauno rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologėmis. Susitikimo metu psichologės skaitys paskaitą apie vaikui emociškai saugios aplinkos kūrimą ir palaikymą bei atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Susitikimas vyks mūsų darželio meninio ugdymo salėje:

13.30 val.  susitikimas su darbuotojais;

15.30 val.  susitikimas su tėveliais.

Paskaitų anotacija:

Toliau skaityti „Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ paskaita tėveliams ir darželio darbuotojams“

Priešmokyklinio amžiaus vaikų darželio lankymas mokinių atostogų metu

PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!
 
Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6 „Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas“:
III. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR TAM BŪTINŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS.
10. Tėvai (įtėviai, globėjai) mokesčio nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:
10.8. Priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko švietimo įstaigos mokinių atostogų metu.
 
2019-2020 m. m. numatytos šios mokinių atostogos:
1. Rudens 2019-10-28 – 2019-10-31
2. Žiemos 2019-12-23 – 2020-01-03
3. Žiemos (papildomos) 2020-02-17 – 2020-02-21
4. Pavasario 2020-04-14 – 2020-04-17
 
PASTABA.
Tėvai turi teisę pasirinkti ar jų vaikas lankys ugdymo įstaigą mokinių atostogų metu ar nelankys.
Grupė dirba įprasta tvarka.

Nauja ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslauga namuose arba nuomojamose patalpose

Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-325 patvirtintas Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos namuose arba nuomojamose patalpose pagal „Šeimos darželio“ modelį tvarkos aprašas, kuris bus įgyvendinamas Akademijos, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Ringaudų ir Užliedžių seniūnijose.

Toliau skaityti „Nauja ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslauga namuose arba nuomojamose patalpose“

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ PREVENCINIS PROJEKTAS ,,ŽAIDIMAI MOKO“

Mūsų darželio logopedės metodininkės Jolanta Marija Skrodenienė, Irma Mikulėnienė ir 07 „Drugelių“  ikimokyklinio ugdymo grupės vyresnioji  mokytoja  Natalija Kamandulienė bei 09 „Pelėdžiukų“ priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja metodininkė Nijolė Rudminienė nuo š. m. spalio 1 d. iki ateinančių metų balandžio 1 d.  su ugdytiniais dalyvaus respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“.

Toliau skaityti „RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ PREVENCINIS PROJEKTAS ,,ŽAIDIMAI MOKO““