Bendrystė su „Jaunojo pedagogo” klubo nariais

           Kauno rajono švietimo centras bendradarbiaudamas su VDU Švietimo akademija įkūrė „Jaunojo pedagogo klubą”. Klubo tikslas – sudaryti sąlygas Kauno rajono mokyklų vyresnių klasių mokiniams įgyti žinių ir patirties bei susipažinti su mokytojo profesija. Mūsų įstaiga bendradarbiaudama su Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija, priėmė  IV g. klasių mokines, priklausančias “Jaunojo pedagogo klubui” (mentorė socialinė pedagogė Eglė Jakštienė)  į priešmokyklinio ugdymo grupę „Sveikuolių ABC”, mokytoja K. Pilitauskienė „pajausti” mokytojo profesiją, kartu su ugdytiniais įgyvendinti lopšelio-darželio gamtamokslinį ir fizinio ugdymo projektą „Sveikas paukšteli sugrįžęs”. Keletas akimirkų…