eTwinning projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas” veikla

               Kovo 14-18 dienomis mūsų įstaiga tinklaveikoje kartu su kitais lopšelio – darželio (Kauno lopšelis-darželis „Linelis”, Kauno lopšelis-darželis „Kurverstukas”, Kauno lopšelis -darželis „Girstutis”, Kauno Montesori mokykla- darželis „Žiburėlis”)  priešmokyklinio ugdymo grupės „Sumaniųjų žiniukų akademija” ugdytiniais, mokytojais dalyvauja tarptautinio eTwinning projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas” veiklose: savaitė be patyčių „Draugystės paslaptis”.  Keletas akimirkų…