„Ąžuolėlio Gudročius“

2018 m. sausio 31 d. įstaigoje vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų konkursas „Ąžuolėlio Gudročius“. Konkursas buvo skirtas 5-6 metų vaikams siekiant skatinti mokymosi ir pažinimo džiaugsmą. Konkursui buvo atrinkta po 3 ugdytinius iš 5-6 metų amžiaus grupių.

Atrankos būdas buvo paremtas etiškais, demokratiškais principais, nežeidžiant vaiko orumo: grupėse vyko diskusijos, balsavimas, patys vaikai siūlė savo sugalvotus atrankos būdus. Iš atrinktų konkursui ugdytinių buvo sudarytos trys mišraus amžiaus komandos. Komisija buvo sudaryta iš įstaigos atstovų, ugdytinių ir tėvų atstovų. Konkurso dalyviams teko įveikti sudėtingas 7 užduotis, kurias parengė pedagogės. Užduotys apėmė šias temas: metų laikai, skaičiai, menai, konstravimas, sveikata, raidės ir mįslės. Užduotys buvo koncentruotos į vaikų pažintinių gebėjimų, sumanumo, analitinio mąstymo bei žinių pritaikymo gebėjimų lavinimą. Komandinis darbas skatino bendradarbiavimo įgūdžių lavinimą, bendrystės jausmą bei suteikė daug spalvingų emocijų. Po entuziastingo darbo visos trys komandos linksminosi, žaidė žaidimus kol komisija vertino ir nustatė pirmos, antros ir trečios vietos laimėtojus. Visi laureatai buvo apdovanoti diplomais ir medaliais, komisijos nariams įteiktos padėkos.