Bendrystė su kitomis ugdymo įstaigomis

         Balandžio 26-osios dienos vėjuotą ir lietingą  rytmetį Kauno r. Noreikiškių l./d. ,,Ąžuolėlis“ „Sveikuolių ABC“ ir “ Išminčių miestelio“ ugdytiniai  organizavo nuotolinę viktoriną ,,Sveikas pavasari“! Į kurią pasikvietėme savo draugus iš Kauno r. Garliavos l.d. „Obelėlė“ „Pelėdžiukų“ grupę. Vaikai dalyvaudami viktorinoje dar labiau įsisavino atbundančios gamtos požymius, gamtos proceso kaitą. O svarbiausia, susirado naujų draugų. Smagu mokytis kartu! Keletas akimirkų…

Tarptautinis projektas – programa „Zipio draugai“

     Kiekvienais metais mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje programoje – projekte „Zipio draugai“.  Ugdytiniai aktyvūs veiklų dalyviai. Veiklos įdomios, suponuojančios sumanios asmenybės ugdymo koncepciją, kuri atliepią mūsų įstaigos strategines prioritetines veiklos kryptis. Keletas akimirkų…

Priešmokyklinukų susitikimas su rašytoja E. Daciūte, pagal projektą „Kartu paskaitykim knygelę“

      Su nedrąsiais pavasarinės saulės spinduliais balandžio 5 d.  kasdienybę nušvietė rašytojos Evelinos Daciūtės viešnagė mūsų įstaigoje. Meninio ugdymo salėje susirinko priešmokyklinio ugdymo vaikai ir jų mokytojos.  Prieš du metus gautas rašytojos atvirlaiškis iš tolimosios Amerikos, leido tik pasvajoti apie „gyvą“ susitikimą. Bet svajonės kartais pildosi… Atviras pokalbis, atsakymai į „rimtus“ vaikų klausimus, nuoširdžios emocijos lydėjo susitikimą. Kiekvienam rašytojui svarbu, kad kuo daugiau skaitytojų žinotų ir skaitytų jų knygas. Antrus metus iš eilės lopšelio – darželio „Ąžuolėlis“ mažieji skaitytojai dalyvaudami tarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“, puikiai susipažinę su rašytojos E. Daciūtės kūryba. Visi žinojo apie berniuką Povilą ir jo ištikimąją draugę Lapę („Laimė yra Lapė“). O kaip neramu būsimiems pirmokams laukiant naujos pradžios mokykloje, „Meškiai“ kaip ir vaikai taip pat ruošiasi naujam labai svarbiam gyvenimo etapui: netrukus jie eis į mokyklą. Ir čia gali padėti istorija „Meškiai eina į mokyklą“. Smagias istorijas „Diena, kai nieko nenutiko“, „Ševeliūra“, „Geriausia gimtadienio dovana“, „Loris Lėtapėdis“, „Meškiai eina į mokyklą“, „Paslapčiausia paslaptis“,  „Pasakojimas  apie katiną ir tulpę“ ir kt. jaunieji skaitytojai turėjo galimybę įsigyti su autorės autografu ir asmeniniu palinkėjimu. O kad skaityti būtų dar maloniau, kiekvienas dovanų gavo po knygos skirtuką. Rašytoja pristatė savo naujausią knygą „Pasakojimas apie katiną ir tulpę“. Ši istorija apie ypatingą draugystę, kuri skatina augti, jausti, dalintis, suteikia gyvenimui viltį ir spalvų.

„Kaip katinui tulpė sako:

 – Viskam ateina savas laikas.

– Iš kur žinai?

 – Kartais tiesiog žinai, ir viskas. Tarsi šaknyse ir stiebe kaip knygose viskas būtų surašyta…“

            Nuoširdžiai dėkojame rašytojai Evelinai Daciūtei už susitikimą, už smagias akimirkas kartu, už istorijas, paliečiančias širdį. Linkime kūrybinio įkvėpimo, spalvoto gyvenimo ir dalijimosi su kitais.

Parengė logopedės Irma Mikulėnienė ir Jolanta Marija Skrodenienė

Keletas akimirkų…

Metodinė diena „Sumanus vaikas“

           Kauno r. Noreikiškių lopšelyje darželyje „Ąžuolėlis“ balandžio 6 dieną vyko metodinė diena „Sumanus vaikas“. Gerosios patirties renginyje dalyvavo 24  Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, stebėjo ir vertino atviras pamokas PU ugdymo(si) grupėse.Sveikatos ABC“ grupėje atvirą veiklą „Sveikas maistas-sveikas vaikas“ vedė vyr. mokytoja Kristina Pilitauskienė. Vaikai ne tik aktyviai įsitraukė į edukacinio filmuko peržiūros aptarimą, bet ir padirbėjo su interaktyvia lenta, dėliojo savo „Pietų lėkštę“, „Maisto pasirinkimo piramidę“ bei skaitė įvairių vaisių ir daržovių pavadinimus. „Sumaniųjų žiniukų akademija“ grupėje vyr. mokytoja Vaida Krūvelienė vedė ugdomąją veiklą „Ilgas vabalo ūsas“. Vaikai žinias apie vabzdžius pakartojo viktorinoje, sužinojo apie jonvabalį, planšetėse informaciją pasitikrino, pajudėjo, padainavo, atliko mokytojos parengtas mąstymo, skaitymo, rašymo bei kūrybines užduotis. Įsivertino savo gebėjimus. Organizuotas vestų ugdomųjų veiklų aptarimas ir vertinimas išsakant pastebėjimus, nurodant stipriąsias ir tobulintinas sritis, džiugu, kad mokytojos sulaukė daug teigiamų atsiliepimų, konstruktyvių klausimų, dalijosi patarimais. Buvo pristatyti pranešimai apie įtraukiojo ugdymo taikymą, sveiką eklogišką mitybą, aktyvią mokyklą. Renginį papuošė „Pelėdžiukų“ grupės berniukų ansamblis, nuostabiu balsu operos ariją atliko meninio ugdymo mokytoja Eidvilė Kadytė. Dalyviams buvo pristatyta eksponuojama paroda lauko edukacinėje erdvėje „Kupolas“ tematika “Sumanus vaikas laukia Šv. Velykų“. Kauno rajono mokytojai dėkojo už dalinimąsi gerąja patirtimi, domėjosi ugdymo metodais, naujovėmis, gėrėjosi darželio aplinkomis – tai viso darnaus įstaigos kolektyvo  bendras darbas ir indėlis vadovų, mokytojų, specialistų, darbuotojų įsitraukimas vardan sumanios asmenybės ugdymo.

Keletas akimirkų…