Metodinė diena „Sumanus vaikas”

           Kauno r. Noreikiškių lopšelyje darželyje „Ąžuolėlis“ balandžio 6 dieną vyko metodinė diena „Sumanus vaikas”. Gerosios patirties renginyje dalyvavo 24  Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, stebėjo ir vertino atviras pamokas PU ugdymo(si) grupėse.Sveikatos ABC” grupėje atvirą veiklą „Sveikas maistas-sveikas vaikas” vedė vyr. mokytoja Kristina Pilitauskienė. Vaikai ne tik aktyviai įsitraukė į edukacinio filmuko peržiūros aptarimą, bet ir padirbėjo su interaktyvia lenta, dėliojo savo „Pietų lėkštę”, „Maisto pasirinkimo piramidę” bei skaitė įvairių vaisių ir daržovių pavadinimus. „Sumaniųjų žiniukų akademija” grupėje vyr. mokytoja Vaida Krūvelienė vedė ugdomąją veiklą „Ilgas vabalo ūsas”. Vaikai žinias apie vabzdžius pakartojo viktorinoje, sužinojo apie jonvabalį, planšetėse informaciją pasitikrino, pajudėjo, padainavo, atliko mokytojos parengtas mąstymo, skaitymo, rašymo bei kūrybines užduotis. Įsivertino savo gebėjimus. Organizuotas vestų ugdomųjų veiklų aptarimas ir vertinimas išsakant pastebėjimus, nurodant stipriąsias ir tobulintinas sritis, džiugu, kad mokytojos sulaukė daug teigiamų atsiliepimų, konstruktyvių klausimų, dalijosi patarimais. Buvo pristatyti pranešimai apie įtraukiojo ugdymo taikymą, sveiką eklogišką mitybą, aktyvią mokyklą. Renginį papuošė „Pelėdžiukų” grupės berniukų ansamblis, nuostabiu balsu operos ariją atliko meninio ugdymo mokytoja Eidvilė Kadytė. Dalyviams buvo pristatyta eksponuojama paroda lauko edukacinėje erdvėje „Kupolas“ tematika “Sumanus vaikas laukia Šv. Velykų“. Kauno rajono mokytojai dėkojo už dalinimąsi gerąja patirtimi, domėjosi ugdymo metodais, naujovėmis, gėrėjosi darželio aplinkomis – tai viso darnaus įstaigos kolektyvo  bendras darbas ir indėlis vadovų, mokytojų, specialistų, darbuotojų įsitraukimas vardan sumanios asmenybės ugdymo.

Keletas akimirkų…