Įgytas Aktyvios mokyklos statusas

         Nacionalinė sveikatos stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos komisija priėmė sprendimą pripažinti mūsų įstaiga aktyvia mokykla.  Todėl Lopšelis-darželis nuo birželio 01 d. tampa AKTYVIA MOKYKLA Lietuvos Respublikos mastu.   

Edukacinė priemonė įtraukiajam ugdymui „Kriokliukas“

Mūsų lopšelyje-darželyje pradėjo veikti edukacinė priemonė „Kriokliukas“, kuri skatina ugdytinių vaizduotę,  ugdo gamtosaugines vertybes, plečiamos ir gilinamos ugdytinių žinios apie gamtą, suteikiami praktinės veiklos įgūdžiai, lavinamas estetinis suvokimas gyvenamajai aplinkai pažinti ir grąžinti. Šią edukacinę priemonę įgyvendino įstaigos vadovai direktorė S. Makaveckienė, direktorės pavaduotoja ugdymui V. Budreckienė, taip siekiant lopšelyje-darželyje ugdyti sumanią asmenybę.