Edukacinė priemonė įtraukiajam ugdymui „Kriokliukas”

Mūsų lopšelyje-darželyje pradėjo veikti edukacinė priemonė „Kriokliukas”, kuri skatina ugdytinių vaizduotę,  ugdo gamtosaugines vertybes, plečiamos ir gilinamos ugdytinių žinios apie gamtą, suteikiami praktinės veiklos įgūdžiai, lavinamas estetinis suvokimas gyvenamajai aplinkai pažinti ir grąžinti. Šią edukacinę priemonę įgyvendino įstaigos vadovai direktorė S. Makaveckienė, direktorės pavaduotoja ugdymui V. Budreckienė, taip siekiant lopšelyje-darželyje ugdyti sumanią asmenybę.