SVARBI INFORMACIJA

Mieli Tėveliai,

       Rugsėjo 1-ą dieną Jūsų vaikučių laukiame grupių pavėsinėse nuo 7.30-9.00 val. Naujai atvykstantys vaikai su tėveliais laukiami prie centrinio įėjimo – kriokliuko (nuo 7.30-9.00 val.).

Pasirūpinkite vaikų apranga ir apavu!

 

Edukacinė priemonė AKVARIUMAS

Mūsų lopšelyje-darželyje pradėjo veikti edukacinė priemonė „Akvariumas“.  Įsigijus mokymo(si) edukacinę priemonę – akvariumą atsirado galimybė plėsti ugdytinių tiriamąją veiklą (STEAM elementų integravimas į ugdymo procesą), giliau suprasti gamtos reiškinius ir dėsningumus. Ugdytiniai geba praktiškai taikyti įgytas žinias bei gebėjimus. Vaikai gali didelę dalį gebėjimų gauti atlikdami praktinius darbus, tai skatina ugdytinius aktyviam mokymuisi/ugdymuisi, jų iniciatyvumui, imlumui, sumanumui, kūrybiškumui.  Mūsų mokytojų tikslas – vaikų saviraiškos, dorovės, pilietiškumo, gamtosaugos ir pasaulėjautos ugdymas.  Šios edukacinės priemonės, kaip inovacijos įstaigai iniciatorės direktorė S. Makaveckienė, direktorės pavaduotoja ugdymui V. Budreckienė ir sveikatos priežiūros specialistė E. Jundulienė. 

 

Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimas

Birželio 1-oji Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šią svarbią datą mūsų įstaigą paminėjo kartu su visais IU ir PU grupės ugdytiniais. Šventę iniciavo neformaliojo ugdymo mokytoja S. Čižikienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė J. Pyragaitė ir PU mokytoja metodininkė K. Malinauskienė. Džiaugiamės gražiu pasirodymu mūsų PU grupės ugdytinių. Keletas akimirkų…

 

Įgytas Aktyvios mokyklos statusas

         Nacionalinė sveikatos stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos komisija priėmė sprendimą pripažinti mūsų įstaiga aktyvia mokykla.  Todėl Lopšelis-darželis nuo birželio 01 d. tampa AKTYVIA MOKYKLA Lietuvos Respublikos mastu.