Sveika mokykla

         Norime pasidžiaugti visuomenės sveikatos priežiūros specialistės E. Jundulienės vedamomis veiklomis atliepiančiomis  sveikos ir aktyvios mokyklos principus, visoms mūsų įstaigos grupėms. 

III RESPUBLIKINĖS METODINĖS-PRAKTINĖS KONFERENCIJOS „KIEK GYVA GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJA DARŽELYJE“

      2024 m. balandžio 18-19 d. vyko III respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Kiek gyva Geros mokyklos koncepcija darželyje?“ skirta ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams. Konferencija vyko Druskininkų reabilitacijos centro „Dainava“ konferencijų salėje (Maironio g. 22, Druskininkai). Konferencijos aktualumą rodo dalyvių skaičius – 100 mokytojų iš visos respublikos susirinko pristatyti metodus, priemones ir  instrumentus, kurie padeda užtikrinti nuolatinį darbuotojų tobulėjimą. Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, pavaduotojus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus pasidalinti Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo gerąja patirtimi, pagilinti savo bendravimo ir bendradarbiavimo bei kolegialaus mokymosi kompetencijas. Gerąją darbo praktika konferencijoje pasidalino mūsų įstaigos mokytojos metodininkės Reda Ančerienė ir Alma Čyžienė. Mokytojos pristatė įstaigos darbo kryptis ir skaitė pranešimą „Skirtingus ugdymo stilius pripažįstantys mokytojai, jų veikimo drauge praktikos – priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų tėvų konkursas „Ąžuolėlio Gudročius“. Įstaigos mokytojų dalinimasis metodais skatina pedagogų ir vadovų bendradarbiavimą per pozityvią gerosios patirties sklaidą bei profesinės patirties refleksiją. Keletas akimirkų…

 

Parengė: ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Reda Ančerienė

Edukacinė veikla už įstaigos ribų

     Balandžio 24 d. priešmokyklinio ugdymo grupė „Išminčių miestelis” kartu su mokytoja Kristina Malinauskiene lankėsi Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje-Garliavoje. Edukacijoje buvo skaitoma pasaka apie šiltus švelnukus, kuri paplitusi visame pasaulyje ir išversta į daugelį kalbų. Psichologo Claude’o Steinerio aprašyti šilti švelnukai tapo draugiškumo simboliu. Vaikai kviesti per tekstą suvokti žmonių tarpusavio santykius ir skatinami negailėti aplinkiniams švelnumo. Juk kiekvienas vaikas turi  savo švelnuką! Taip ugdomas emocinis raštingumas., gerinami įgūdžiai interpretuoti tekstą,  stiprinama pozityvi pasaulėjauta. Keletas akimirkų…

Profesijų gidas ir bendrystė su ugdytinių tėvais

             Balandžio 11 d. mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupės „Išminčių miestelis” ugdytiniai kartu su grupės mokytoja K. Malinauskiene lankėsi Kauno greitosios medicinos pagalbos stotyje. Susipažino su medikų atsakingo darbo kasdienybe, įranga, mašinomis.  Ugdytiniai išgirdo ir suprato kaip priimami skubios pagalbos iškvietimai,  kaip vyksta tolimesnė darbo eiga. Atliko pirmosios pagalbos veiksmus. „Išminčiukai” kėlė klausimus, domėjosi, diskutavo apie tai, ką matė, išgirdo ir suprato, patyriminės edukacijos metu.
Didelis AČIŪ Paulinos mamai Simonai už bendrystę. Keletas akimirkų…

Renginys „Aš ir mano seneliai”

Balandžio 10 d. mūsų įstaigoje vyko „Aš ir mano seneliai” renginys, kurį organizavo Kauno r. Visuomenės sveikatos biuras, jo specialistė E. Jundulienė, kartu su mūsų įstaigos mokytojomis R. Žukauskiene, A. Altukavičiūte, neformaliojo ugdymo mokytoja S. Čižikiene, meninio ugdymo mokytoja R. Ringiene. Dalyvavo daugiau nei 60 šeimų senelių, kurie atliko įvairias sportines rungtis, suponuojančias sveiko ir aktyvaus vaiko ugdymą. Keletas akimirkų…