šv. Kalėdų belaukiant…

Kviečiame visus ugdytinių tėvelius gruodžio 11-12 dienomis dalyvauti grupių Kalėdiniuose pasirodymuose bei Kalėdų senelio apsilankyme.

Laukimo akimirkos mūsų įstaigoje…

Tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinė praktinė konferencija

        GRUODŽIO 01 D. MŪSŲ ĮSTAIGOS PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTAI,  NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJA KARTU SU DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI DALYVAVO TARPTAUTINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, VADOVŲ, PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ  METODINĖJE – PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE „MATEMATINIO MĄSTYMO UGDYMAS PASITELKIANT PASAKAS, KURIAMAS ISTORIJAS, MOKSLO ATRADIMUS, IŠKILIUS MĄSTYTOJUS IR KŪRĖJUS, KURIE PAKEITĖ PASAULĮ“, KURI VYKO VILNIAUS LOPŠELYJE – DARŽELYJE „GABIJĖLĖ”.

    PARENGTAS IR PRISTATYTAS STENDINIS PRANEŠIMAS „DIENA SU MATEMATIKA”.