Vaikų pažangos vertinimo pokalbiai

Siekiant ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų pažangos ir nuoseklios kompetencijų plėtotės priešmokykliniame ugdyme, sausio 14 d. –  vasario 28 d. organizuojami individualūs  susitikimai-vaikų pažangos aptarimai ir vertinimas su ugdytinių tėvais, pagal kiekvienos grupės parengtą grafiką. 

Dar neužsiregistravusius tėvelius kviečiame registruotis grupės registracijos lape.