Mokyklų edukacinių erdvių 2018 metų konkursas

Mūsų darželis šiais metais pirmą kartą dalyvauja mokyklų edukacinių erdvių konkurse. Konkursas skirtas 2018 metais geriausiai edukacines erdves kuriančioms ir ugdymo(si) procese naudojančioms mokykloms išrinkti. 

Kauno rajono savivaldybės komisija dar pavasarį išrinko mūsų darželį kaip mokyklą, atitinkančią visus specialius vertinimo kriterijus siekiant tapti viena iš geriausių savivaldybės teritorijoje esančia ugdymo įstaiga. Nacionalinei komisijai savivaldybės komisija galėjo pristatyti ne daugiau nei 5 rajono mokyklų.

Liepos 4 d. mokyklų edukacinių erdvių 2018 metų konkurso nacionalinė vertinimo komisija lankėsi mūsų lopšelyje-darželyje.  Komisija vertino tai, ką turime ir kuo galime džiaugtis, į reikia atkreipti dėmesį ir kur dar galime tobulėti.

2018 m. rugsėjo mėnesį Centro internetiniame puslapyje www.lmnsc.lt bus paskelbti Konkurso nacionalinio lygmens nugalėtojai.

Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.  

Daugiau informacijos apie konkursą:

https://www.lmnsc.lt/apziuros_konkursas/

Konkurso iniciatorius: