Tarptautinis logopedų ir meninio ugdymo mokytojų projektas „Kalbos skrynelė“

      Tautosaka – neatsiejama mūsų kultūros, tautinio paveldo dalis. Kauno r. Noreikiškių lopšelio – darželio „Ąžuolėlis“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai dalyvavo tarptautiniame logopedų ir meninio ugdymo mokytojų projekte „Kalbos skrynelė“. Naudodami netradicinius muzikos instrumentus, vaikai atliko lietuvių liaudies dainą „Tu, avinėli“. Projekto metu ugdytiniai lavino kalbą, ritmo pajautimą,  taikant logoritmikos metodą žodžių, muzikos ir judesio sintezėje. Tautosakos dėka, mes galime geriau pažinti savo tautos istoriją,  kultūrą ir papročius.

Vaikams pasiruošti padėjo logopedės J. M. Skrodenienė, I. Mikulėnienė ir meninio ugdymo mokytoja J. Pyragaitė.

Keletas akimirkų….  https://youtu.be/dJk9GmbV9as