SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS

Gerbiami tėveliai,

 Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. V-333 „Dėl rekomendacijų darbdaviams organizuojant veiklą“ bei atsižvelgiant į ekstremaliąją situaciją Lietuvoje.

Nuo 2020 m. kovo mėn. 16 d. iki  kovo mėn. 27 d.  įstaigoje sustabdytas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas.

Informacija teikiama telefonu 8 37 397294.

Nuo 2020 m. kovo mėn. 16 d. iki  kovo mėn. 27 d.  pateikti prašymus į Kauno rajono darželius, ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo grupes ugdymo įstaigose nebegalėsite, galėsite pateikti tik  elektroniniu būdu.

Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, kilus neaiškumams, prašome skambinti  pageidaujamos lankyti ugdymo įstaigos duomenų bazės tvarkytojui  tel. 8 37 397294.

Tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu jungiasi per elektroninius valdžios vartus duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt. savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą. Prašymus internetu tėvai (globėjai) gali pateikti pageidaujamai ugdymo įstaigai prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės.

Prašymus tėvai (globėjai) gali teikti pageidaujamai ugdymo įstaigai praėjus 1 mėnesiui nuo vaiko gimimo (Savivaldybės duomenų bazėje registrų duomenys atnaujinami vieną kartą per mėnesį).