Su mokslo ir žinių švente!

Duok vaikui saugumą ir rimtį,

Duok žmogui kūrybos valią

Ir teisę mąstyti, kalbėti, tikėti.

Žinojimas suteikia viltį.

Duok žmogui šią nuostabią galią!

Jau žinom: visi ką nors gali.

Tad leiskim šiai tiesai pakilti!

/C. Scharnberg/

 

Šventė vyks rugsėjo 3 d., 11.00 val.