Skirti GPM dalį galite iki rugpjūčio 20 d.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS MATERIALIAI PARĖMUSIEMS KAUNO R. NOREIKIŠKIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ “ĄŽUOLĖLIS” 2019-2020 METAIS!

Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti  vaikų ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti įstaigos materialinę bazę.
Kviečiame  darbuotojus, ugdytinių tėvelius, senelius, socialinius partnerius paremti Kauno r. Noreikiškių lopšelį-darželį “Ąžuolėlis”, skiriant iki 1,2 proc. valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Tai galite padaryti dar iki 2020-08-20.

Visa informacija, kaip tai galima padaryti:

1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2019
(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) –  191097063
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Kauno r. Noreikiškių lopšelis-darželis “Ąžuolėlis”
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus)

Kiekvienais metais  GPM gautos ir panaudojamos lėšos yra svarstomos ir fiksuojamos įstaigos tarybos posėdžiuose.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų geranoriškumą!