Rugsėjį darželis vaikučius pasitiks atsinaujinęs

Mūsų darželio bendruomenė – vaikai, jų tėvai ir darbuotojai – nuoširdžiai dėkojame Kauno rajono savivaldybei, merui Valerijui Makūnui ir jo komandai už greitai ir kruopščiai atliekamus darbus įstaigos teritorijoje: pėsčiųjų takų pakeitimą nauja trinkelių danga. Kauno rajono savivaldybės vadovai padėjo išspręsti mums opią, ilgametę problemą.
Džiaugiamės, kad keletą metų taupę 2 proc. GPM (tėvų ir darbuotojų surinktas lėšas) ir pritarus įstaigos tarybai, lėšas panaudojame tikslingai – užtikrinsime ugdytinių, jų tėvų ir darbuotojų saugumą bei sveikatą.
Darbai atliekami rugpjūčio mėnesį uždarius darželį, kai vaikučiai sėkmingai lanko skyrių, kuris jau už kelių dienų duris atvers kaip Akademijos pradinė mokykla-darželis „Gilė“.
Rugpjūčio mėnesį uždarius darželį atliekami ir kiti svarbūs darbai: įrengtas Kneipo sveikatingumo takas, apgenėti krūmai, prižiūrimi gėlynai, šiltnamis, vaismedžiai ir vaiskrūmiai, labirintas, vaikų ir tėvų atsodintas kalninių pušelių gojelis, edukacijai pritaikomos įvairios darželio teritorijos erdvės.
Džiugu, kad rugsėjo 2 dieną vaikučius pasitiksime išsprendę ilgametę pėsčiųjų takų problemą, atsinaujinę ir nusiteikę sėkmingiems ateinantiems mokslo metams!

Įstaigos bendruomenės vardu – direktorė Sonia Makaveckinė

Kauno r. Noreikiškių lopšelis - darželis ,,Ąžuolėlis" nuotrauka.
Kauno r. Noreikiškių lopšelis - darželis ,,Ąžuolėlis" nuotrauka.
Kauno r. Noreikiškių lopšelis - darželis ,,Ąžuolėlis" nuotrauka.
Kauno r. Noreikiškių lopšelis - darželis ,,Ąžuolėlis" nuotrauka.
Kauno r. Noreikiškių lopšelis - darželis ,,Ąžuolėlis" nuotrauka.
Kauno r. Noreikiškių lopšelis - darželis ,,Ąžuolėlis" nuotrauka.
Kauno r. Noreikiškių lopšelis - darželis ,,Ąžuolėlis" nuotrauka.