RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ PREVENCINIS PROJEKTAS ,,ŽAIDIMAI MOKO“

Mūsų darželio logopedės metodininkės Jolanta Marija Skrodenienė, Irma Mikulėnienė ir 07 „Drugelių“  ikimokyklinio ugdymo grupės vyresnioji  mokytoja  Natalija Kamandulienė bei 09 „Pelėdžiukų“ priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja metodininkė Nijolė Rudminienė nuo š. m. spalio 1 d. iki ateinančių metų balandžio 1 d.  su ugdytiniais dalyvaus respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“.

PROJEKTO AKTUALUMAS

Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymuisi mokykloje. Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt. Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą užduotimis, kurios gali būti integruojamos į logopedo ir mokytojo užsiėmimus ugdymo įstaigoje.

PROJEKTO TIKSLAS

Specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

  1. Lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką.
  2. Plėsti erdvės sąvokas.
  3. Gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą.
  4. Skatinti ikimokyklinių įstaigų mokytojus ir logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.