Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II” paskaita tėveliams ir darželio darbuotojams

Visus mūsų įstaigos tėvelius ir darbuotojus šių metų lapkričio 8 d.  kviečiame į susitikimą su Kauno rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologėmis. Susitikimo metu psichologės skaitys paskaitą apie vaikui emociškai saugios aplinkos kūrimą ir palaikymą bei atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Susitikimas vyks mūsų darželio meninio ugdymo salėje:

13.30 val.  susitikimas su darbuotojais;

15.30 val.  susitikimas su tėveliais.

Paskaitų anotacija:

Tema tėvams: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emociniai poreikiai ir jų atliepimas, kuriant saugią aplinką ugdymo įstaigoje“.

Paskaitos anotacija

Kad vaikučiai saugiai jaustųsi darželyje ir gebėtų sėkmingai ugdytis, reikia jais pasirūpinti įvairiais aspektais: fizinių poreikių patenkinimu, jaukia ir saugia aplinka, autoritetingu auklėjimu, pagarbiais santykiais ir bene labiausiai – harmoningu jų emocinių poreikių atliepimu. Visi norime, kad vaikas išaugtų brandžiu, gerai prisitaikiusiu pasaulyje jaunu žmogumi, kuris pasitiki savimi ir kitais, siekia tikslų. Kad galėtume kuo geriau padėti vaikui to pasiekti, mes turime suprasti pagrindinius raidos etapus bei kiekvienam vystymosi etapui keliamus reikalavimus ir uždavinius. Paskaitoje kalbėsime, kas yra būdingiausia ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Tema darbuotojams: „Saugaus mikroklimato kūrimas ir palaikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“.

Paskaitos anotacija

Viena iš esminių prielaidų, kuriant saugų mikroklimatą kolektyve, – mokėjimas pasirūpinti savimi, gebėjimas kurti bendradarbiaujančius, palaikančius santykius, gebėjimas spręsti konfliktus, įveikti stresą. Klausymasis ir išklausymas –  bene svarbiausios sėkmingo bendravimo sąlygos, padedančios suprasti ir patenkinti tiek suaugusiųjų, tiek vaikų emocinius poreikius ir tuo pačiu tai yra geros psichinės sveikatos pagrindinės prielaidos. Paskaitoje kalbėsime apie tai, kas gali padėti sukurti ir kaip palaikyti saugią, vaikų ir suaugusiųjų emocinius poreikius atliepiančią aplinką, kaip kurti tinkamus santykius ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenėje.