Priešmokyklinio amžiaus vaikų darželio lankymas mokinių atostogų metu

PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!
 
Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6 „Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas“:
III. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR TAM BŪTINŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS.
10. Tėvai (įtėviai, globėjai) mokesčio nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:
10.8. Priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko švietimo įstaigos mokinių atostogų metu.
 
2019-2020 m. m. numatytos šios mokinių atostogos:
1. Rudens 2019-10-28 – 2019-10-31
2. Žiemos 2019-12-23 – 2020-01-03
3. Žiemos (papildomos) 2020-02-17 – 2020-02-21
4. Pavasario 2020-04-14 – 2020-04-17
 
PASTABA.
Tėvai turi teisę pasirinkti ar jų vaikas lankys ugdymo įstaigą mokinių atostogų metu ar nelankys.
Grupė dirba įprasta tvarka.