Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Prisijungiant prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, tradiciškai atminimo žvakelės uždegtos ir mūsų darželio languose.
Sausio 13-ą dieną kartu prisimename Laisvės gynėjus, kurie 1991 metais šią dieną taikiu protestu pasipriešino Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga perimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.

Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Nors televizijos bokštas ir buvo užimtas, tačiau tolesnių planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė dėl ryžtingai gyva siena sustojusių Laisvės gynėjų. Tą dieną 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14.