Paskaita „Vaikų emociniai poreikiai darželyje”

                     Gegužės 04 d.  mūsų įstaigos psichologė I. Markūnė vedė paskaitą „Vaikų emociniai poreikiai darželyje” visiems mūsų įstaigos darbuotojams (mokytojų padėjėjoms, mokytojų padėjėjoms SUP, švietimo pagalbos specialistams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojoms ir kt.). Paskaitos metu buvo analizuojami/diskutuojami klausimai „….netinkamos vaikų emocijų išraiškos trikdo grupės veiklą? Kyla sunkumų valdant netinkamą vaikų elgesį? Tėvai neįsitraukia į netinkamo vaikų elgesio koregavimą? ir t.t. Kaip „neperdegti”?”…. Keletas akimirkų…