Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu

                

Siekiant ilgalaikio bendradarbiavimo ryšių stiprinimo, pasirašyta sutartis tarp mūsų įstaigos ir Vytauto Didžiojo universiteto. Bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės ryšiais nuolat bus palaikomos įvairios mūsų darželio ir VDU iniciatyvos: renginiai, praktinės veiklos, projektai, konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai. 

Jau nuo vasario mėn. 6 d.  iki balandžio mėn. 30 d. darželio 01, 07, 10  ikimokyklinėse ir 11 priešmokyklinėje grupėse praktiką atliks dvi VDU Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos nuotolinių studijų II kurso studentės.