Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis” Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. konkurso nugalėtojas!

Smagia gaida užbaigiame vasaros stovyklėlę ir norime pasidžiaugti: Noreikiškių lopšelis-darželis Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. konkurse išrinktas kaip viena geriausiai edukacines erdves tvarkanti mokykla!

Konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Prizas – Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. konkurso nugalėtojams  – mokymai „Edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje kūrimas remiantis Čekijos ir Vokietijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo patirtimi“ 

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį. Konkursas vyko dviem etapais – I etapas (iki 2018 m. gegužės 14 d.) – savivaldybių lygmeniu ir II etapas (iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.) – nacionaliniu lygmeniu. Savivaldybių komisijos konkursui pristatė 82 mokyklas. Nacionalinė vertinimo komisija vietose apžiūrėjusi II konkurso etapui pateiktas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves, vadovaudamasi Mokyklų edukacinių erdvių konkurso vertinimo kriterijais (žiūr.  Nuostatus: https://www.lmnsc.lt/apziuros_konkursas/), išrinko nugalėtojus.

Daugiau informacijos: https://www.lmnsc.lt/apziuros_konkursas/