Lietuvos universitetų studentų praktika

Jau ne pirmus metus mūsų darželis priima įvairių Lietuvos universitetų studentus atlikti praktiką, tyrimus ikimokyklinėse  ir priešmokyklinėse grupėse.

 Šiais metais rugsėjo-lapkričio mėnesiais Vytauto Didžiojo universiteto studentė atlieka praktiką „Pelėdžiukų” priešmokyklinio ugdymo grupėje. Mentoriumi paskirta priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Nijolė Rudminienė. Bendradarbiaujant kasdieninėje ugdomojoje veikloje studentė susipažins su mokomojo dalyko programa, mokysis  parinkti tinkamus mokymosi išteklius (metodus, medžiagą, priemones). Tikimasi, kad praktikos metu įgytas teorines ir praktines žinias jauna mokytoja naudingai taikys pedagoginėje veikloje.

2018 m. spalio mėnesį LSMU Sveikatos psichologijos studijų programos studentai atliko vaikų žaidimų stebėjimų ir vaikų kognityvinės raidos vertinimą.

Tais pačiais metais Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto studentė atliko praktiką ir ugdė bendrąsias, profesines bei specialiąsias dalykines pedagogo kompetencijas.