LIETUVOS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ „ĄŽUOLIUKAS“ KONFERENCIJA

Rugsėjo 18 d. mūsų įstaigoje vyks kasmetinė Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų „Ąžuoliukas” konferencija, kurioje dalyvaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorės ir direktorių pavaduotojos ugdymui.

Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų „Ąžuoliukas” sambūrio narius vienija visų pirma tas pats tvirčiausio ir gražiausio Lietuvoje nuo neatmenamų laikų augančio medžio pavadinimas. Bendradarbiaudamos įstaigos nuolat dalinasi aktualiausia patirtimi apie ikimokyklinio ugdymo įstaigoms iškylančius iššūkius, rengia bendrus projektus, konkursus ir kitus renginius. Bendradarbiavimo sutartis tarp septyniolikos sambūrio narių pasirašyta 2018 metų balandžio 12 d.  suorganizuotoje pirmojoje konferencijoje Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas, kurio direktorė Zita Domarkienė ir buvo pagrindinė šios idėjos autorė.

Kiekvienais metais „Ąžuoliukų” sambūrio nariai kviečiami svečiuotis vis kitame šalies kampelyje, kur įsikūręs vienas iš „Ąžuoliukų”.  2019 metais konferencija vyko Tauragės lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis”.  Šiais metais kasmetinė konferencija rengiama mūsų įstaigoje. Kadangi gyvename nuolatinių pokyčių laikmetyje, kai pastebima vis didėjanti darbuotojų kaita ir kvalifikuotų specialistų trūkumas, konferencijos programa orientuota į nuolat ugdymo įstaigos vadovams iškylančio klausimo nagrinėjimą dėl vadovo ir pedagogo sąveikos siekiant vaiko ugdymo(si) sėkmės. 

Konferencijoje pranešimą  „Ugdymo turinio modeliavimas projekto metodu“ skaitys Kauno r. Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ mokytoja metodininkė Reda Ančerienė.  Apie sveiką mitybą Noreikiškių lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis“ savo patirtimi dalinsis visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė Eglė Jundulienė. Vyks apvaliojo stalo diskusija „Lyderyste grįsta vadovo ir pedagogo sąveika siekiant vaiko ugdymo(si) sėkmės“.

Daugeliui ugdymo įstaigų vadovų kyla nemažai klausimų dėl pedagogų kasmetinio vertinamojo pokalbio organizavimo. Todėl konferencijoje seminarą  „Pedagogų vertinamasis pokalbis darželyje: turinys ir organizavimo procesas“ skaitys Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto partnerystės docentas, VDU Švietimo akademijos Ugdymo mokslų fakulteto Vaikystės studijų katedros docentas, daktaras, Vilniaus lopšelio darželio „Jurginėlis” direktorius Sergejus Neifachas.

Pirma kartą šios konferencijos metu nuskambės naujas „Ąžuoliukų” sambūrio himnas, kurio sukūrimą inicijavo Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui Benjamina Karmazinienė, o muziką kūrė tos pačios ikimokyklinės ugdymo įstaigos muzikos mokytoja Marija Jončienė.

Esant sudėtingai epidemiologinei situacijai šalyje, įstaiga nuolat konsultuojasi su visuomenės sveikatos priežiūros specialistais dėl visų įmanomų saugumo priemonių užtikrinimo konferencijos metu.

Konferenciją organizuoja: Kauno rajono švietimo centras ir Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis”.

Konferencijos organizavimo grupė:

Rasa Sasnauskienė – Kauno rajono Švietimo centro metodininkė; Sonia Makaveckienė – direktorė; Jurgita Bonkevičiūtė – direktorės pavaduotoja ugdymui, Reda Ančerienė – mokytoja metodininkė; Jolanta Pyragaitė – meninio ugdymo mokytoja; Vaida Krūvelienė – mokytoja; Eglė Jundulienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė.