Gerosios patirties sklaida: „Moksleivių individualių poreikių tenkinimo patirtis Kauno regiono mokyklose“

Spalio 11 d. po vizito KTU ir Akademijos  Ugnės Karvelis gimnazijoje pas mus viešėjo Utenos apskrities švietimo įstaigų direktorių pavaduotojos ugdymui. Svečių edukacinę išvyką organizavo Utenos švietimo centras. Pagrindinis vizito tikslas buvo susipažinti su ugdytinių individualių poreikių tenkinimu mūsų įstaigoje.

Turėjome puikią progą pristatyti mūsų įstaigos edukacines erdves, nuolat turtinamas ugdymo formas, individualių poreikių tenkinimo principus, vykdomus projektus, patirtį bei viziją siekiant individualizuoto ugdymo. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Bonkevičiūtė supažindino svečius su įstaigos veikla, individualizuoto ugdymo  patirtimi bei atsakė į juos dominančius klausimus. Visuomenės sveikatos specialistė Eglė Žebrauskaitė pristatė įstaigos plačias galimybes tenkinant ugdytinių poreikį sveikai maitintis, fiziškai vystytis bei plėsti žinias apie sveiką gyvenseną.