GALIMYBĖS: Naujas Praktikų ir savanorystės katalogas VDU studentams

Ką tik pasirodė, jau vienuoliktą kartą leidžiamas, VDU Praktikų ir savanorystės katalogas VDU studentams.

Bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu, mūsų įstaiga siūlo praktiką ikimokyklinio ir priešmokyklino ugdymo studijų programų studentams. Praktiką taip pat gali atlikti ir kitų studijų programų studentai: informatikos mokslų studijų programos studentai, menų studijų programos studentai, socialinių mokslų (psichologija, socialinis darbas) programos studentai.

Praktikų ir savanorystės katalogas VDU studentams