GAISRINĖS IR CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAI DARBUOTOJAMS

Balandžio mėnesį vyko gaisrinės ir civilinės saugos mokymai darbuotojams.

Esant ekstremalioms situacijoms  žmonės dažniausiai pasimeta ir neturėdami reikiamų įgūdžių praranda daug brangaus laiko. Todėl ypač svarbu ne tik nuolat atnaujinti žinias bet ir jas įtvirtinti formuojant praktinius įgūdžius. Šiuo tikslu mūsų įstaigoje darbuotojai ne tik išklausė reikiamą civilinės bei gaisrinės saugos mokymų medžiagą, bet ir įgijo gaisro gesinimo praktinių įgūdžių.

Civilinės saugos mokymo paskirtis – mokyti ir rengti visuomenę, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms,  skatinti visuomenės pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla bei stiprinti civilinės saugos sistemos parengtį Lietuvos Respublikoje.

Priešgaisrinės saugos mokymo paskirtis – supažindinti įstaigos darbuotojus su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais objektui ir atskiriems darbo barams, gaisrine įranga, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.