Diskusija su Ugnės Karvelis gimnazijos pradinio ugdymo mokytojomis

„Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumo aktualijos” – tokia tema vasario 20 d. diskutavo Ugnės Karvelis gimnazijos pradinio ugdymo ir Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis” vadovai ir pedagogai. Ypač aktualus klausimas – priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimas, kuris jau yra apibrėžtas teisės aktais. Pradinio ugdymo programos reikalavimus keliamus pirmokams pristatė mokytoja Daiva Petkevičienė. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Ančerienė pristatė priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo aktualijas priešmokyklinėje grupėje. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo perspektyvas apibendrintai pristatė direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Bonkevičiūtė. Diskusijų epicentre buvo priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų takoskyra, vaiko raidos ypatumai, jo emocinė gerovė, nuoseklaus švietimo trukdžiai ir galimybės. Apie priešmokyklinukui kylančius sunkumus papasakojo Kauno rajono priešmokyklinio ugdymo būrelio pirmininkė Edita Kloniūnienė. Diskusijų metu vieną iš svarbiausių veiksnių, nulemiančių sėkmingą vaiko ugdymą (-si), pedagogai išskyrė tėvų nuolatinį ir nuoseklų dalyvavimą vaiko ugdymo (-si) procese. Tėvų nuolatinis dalyvavimas sudarant sąlygas vaiko kompetencijų augimui ir aktyvumas kreipiantis pagalbos į didelę patirtį sukaupusius priešmokyklinio ugdymo pedagogus gali „amortizuoti” minėtus iššūkius. Šiltu mūsų darželio vadovų ir pedagogų priėmimu Ugnės Karvelis gimnazijoje pasirūpino gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Agnietė Dambrauskienė ir visos pradinio ugdymo mokytojos. Po susitikimo direktorei Soniai Makaveckienei buvo įteikta gimnazijos direktoriaus Rolando Kučiausko bendradarbiavimo padėka. Siekiant nuoseklaus priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumo ir ateityje planuojami susitikimai su mokyklos vadovais, pedagogais, metodinių būrelių pirmininkais bei švietimo atstovais.